Tân Hiệp Phát Group
"Hôm nay phải hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai"

Sứ mệnh

Sứ mệnh:
Tập đoàn Tân Hiệp Phát sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng châu Á với mùi vị thích hợp và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời liên tục thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng để xứng danh là nhà cung cấp/ đối tác được ưa chuộng hơn để kinh doanh hoặc hợp tác.


Tân Hiệp Phát Group