Ông Trần Quí Thanh

Tiến sĩ Trần Quí Thanh là Nhà sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, đây là một công ty … Continue reading Ông Trần Quí Thanh