Bà Trần Uyên Phương

Trần Uyên Phương bắt đầu làm việc tại Tân Hiệp Phát vào năm 2004, hiện bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tập đoàn. Trần Uyên Phương chịu trách … Continue reading Bà Trần Uyên Phương