0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Buying Manager – Strategic /Trưởng phòng mua hàng chiến lược

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện qui trình tạo nguồn chiến lược, đấu thầu cho nhóm hàng chiến lược theo kết quả Sourcing từ bộ phận Sourcing
– Thiết lập hợp đồng, phục lục hợp đồng chiến lược căn cứ vào kết quả quy trình tạo nguồn chiến lược
– Chuyển giao hợp đồng sang Purchasing Operation để quản lý việc thực hiện hợp đồng PO

Trách nhiệm:
– Lựa chọn nhà cung cấp cạnh tranh cho nhóm hàng Strategic
– Xác định và thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực của nhà cung cấp để giảm giá thành và các chương trình cải tiến liên tục
– Ký kết hợp đồng và phát hành PO: thiết lập hợp đồng, phụ lục, đơn đặt hàng chiến lược. Quản lý và vận hành hợp đồng.
– Theo dõi hiệu quả chi phí mua hàng
– Đào tạo và phát triển nhân viên theo mục tiêu nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm.


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ
– Có kiến thức chuyên sâu về thị trường, nhà cung cấp. Có kiến thức về qui trình đấu thầu.
– Kinh nghiệm hoạt động chiến lược về nắm bắt trong các hoạt động cung ứng chiến lược trong ngành FMCG
– Nắm rõ về chuỗi cung ứng, thu mua và thành thạo hệ thống quy trình SAP, BI
– Độ nhạy bén cao trong thương mại, thương lượng.