0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUÁN TRỊ BÁN HÀNG KÊNH PHÁT TRIỂN/ MA SALE ( DEVELOPMENT) SPECIALIST

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện triển khai chi tiết chiến lược tài chính hằng năm (AOP) cho chi phí bán hàng và chi phí hỗ trợ thương mại hàng năm của kênh phát triển (đại lý, bán hàng hiện đại, bán hàng đặc biệt, thương mại điện tử, kênh xuất khẩu) và các phòng ban trong khối Bán Hàng.

– Kiểm soát việc sử dụng ngân sách chi phí bán hàng và chi phí hỗ trợ thương mại hàng năm của kênh phát triển (đại lý, bán hàng hiện đại, bán hàng đặc biệt, thương mại điện tử, kênh xuất khẩu) và các phòng ban trong khối Bán Hàng bao gồm:

  • Ngân sách vận hành
  • Ngân sách đầu tư bảo đảm việc chi tiêu nằm trong kế hoạch ( %/net sales), theo đúng tiến độ đã cam kết, báo cáo cập nhật hàng tháng cho CEO tình hình sử dụng và các bất thường để có hướng giải quyết kịp thời.

– Kiểm soát và phân tích việc xây dựng và đánh giá thực hiện ngân sách, đánh giá chương trình/chỉ tiêu hoạt động/ ROI cho các chương trình hoạt động bán hàng và hỗ trợ thương mại của kênh phát triển (đại lý, bán hàng hiện đại, bán hàng đặc biệt, thương mại điện tử, kênh xuất khẩu) trước và sau khi thực hiện nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của Công ty.

– Kiểm soát ngân sách và Phân tích biến động chi phí bán hàng và chi phí hỗ trợ thương mại hàng năm của kênh phát triển (đại lý, bán hàng hiện đại, bán hàng đặc biệt, thương mại điện tử, kênh xuất khẩu) và các phòng ban trong khối Bán Hàng theo nhãn hàng so với AOP, phân tích việc thực hiện Báo cáo bán hàng, phân tích tình hình sử dụng ngân sách, cung cấp thông tinh cho báo cáo MOR, báo cáo MFPR theo từng kênh phân phối, theo nhãn hàng, theo từng nhóm khách hàng, theo chiến dịch, theo trường hợp kinh doanh, phân tích hiệu quả hoạt động của tuyến bán hàng của các Khối/ phòng Bán Hàng được hoàn thành chính xác và đúng hạn.

– Kiểm soát, đối chiếu các dữ liệu liên quan đến chi phí bán hàng và chi phí hỗ trợ thương mại hàng năm của kênh phát triển (đại lý, bán hàng hiện đại, bán hàng đặc biệt, thương mại điện tử, kênh xuất khẩu) và các phòng ban trong khối Bán Hàng nhằm đảm bảo dữ liệu lên báo cáo đầy đủ, kịp thời, thống nhất giữa các bộ phận, phản ánh đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong kì.


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Cử nhân Đại Học thuộc ngành Kế Toán/ Kiểm Toán/ Tài chính/ Kinh tế

– Kiến thức về kế toán quản trị

– Kiến thức về quản lý rủi ro

– Kiến thức về phần mềm ERP (ưu tiên SAP, Orcale, MS,…), Data Warehouse, Power BI

– Kỹ năng tổng hợp số liệu và phân tích

– 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty lớn hơn 1.000 nhân viên

– Ưu tiên kinh nghiệm về ngành hàng FMCG, đặc biệt là nước giải khát

– Thành thạo tiếng anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính Kế toán