0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[ Bình Dương ] – Corporate QA Document Improvement Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Thẩm định/ Giám định/ Quản lý chất lượng
 • Deadline:
  30/09/2021
 • Job Level:
 • KINH NGHIỆM:
 • Probation Times:

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện việc xác định, nhận dạng các hao phí phát sinh trong hệ thống và điều phối các chương trình hoạt động cải tiến, lập kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ tuân thủ qui định của Công ty đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản trị doanh nghiệp của Công ty nhằm giảm các hao phí đã được nhận diện (theo định hướng sản xuất tinh gọn).

Xem xét các tài liệu, qui định hiện tại để xác định các điểm không phù hợp, tính đầy đủ của qui định, sự chồng chéo của các qui định hiện hành để đưa ra đề xuất cải tiến


Các điều kiện cần có

Ít nhất tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thực phẩm/quản trị kinh doanh/Quản lý công nghiệp hoặc tương đương

Vi tính văn phòng, ưu tiên biết về Microsoft Visio và các công cụ lean

Nói – đọc – viết Tiếng Anh tốt

3 năm kinh nghiệm biên soạn tài liệu, thực hành các chương trình cải tiến liên tục và các giải pháp Lean

Hiểu biết tốt về quy trình cải tiến liên tục bao gồm Six Sigma, Lean, sơ đồ chuỗi giá trị