0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Project Planner/ Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Xác định những hoạt động trong các giai đoạn và ước lượng nguồn lực cần thiết, phát triển kế hoạch chi tiết cho các hoạt động.
 • Kết hợp với Project Coordinator xác định, theo dõi và thực hiện tất cả yêu cầu liên quan đến dự án và những công việc liên quan để hoàn tất những yêu cầu của dự án
 • Tổng hợp kế hoạch chi tiết của các dự án và thực hiện bảng theo dõi tiến độ tổng của dự án và kiểm soát kế hoạch dự án hoàn tất theo thời gian hoạch định
 • Kết hợp với Nhân sự lập kế hoạch và triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị về nhân sự cho nhà máy mới bao gồm kế hoạch tuyển dụng, SĐTC, CNNV, MTCV
 • Phối hợp với các bộ phận tại nhà máy Bình Dương để lên kế hoạch chuẩn bị nhằm đảm bảo nguyên vật liệu, nguồn lực và các yêu cầu cho các giai đoạn lắp đặt, nghiệm thu và vận hành của nhà máy mới
 • Hỗ trợ CPO tổng hợp các SOP tại nhà máy Bình Dương để lên kế hoạch chuẩn bị nhằm đảm bảo nguyên vật liệu, nguồn lực và các yêu cầu cho các giai đoạn lặp đặt, nghiệm thu và vận hành của nhà máy mới
 • Hỗ trợ CPO tổng hợp các SOP tại nhà máy Bình Dương, lên kế hoạch xem xét, điều chỉnh và triển khai SOP cho các nhà máy mới để chuyển giao SOP theo kế hoạch hoạt động của nhà máy mới
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng lên kế hoạch và theo dõi việc thực hiện các hệ thống phần mềm để đáp ứng việc vận hành nhà máy mới: hệ thống quản lý tài liệu, hệ thống SAP
 • Lập kế hoạch thanh toán các hạng mục dự án nhà máy mới hàng tháng và theo dõi việc phân bổ ngân sách cho các hạng mục dự án nhằm đảm bảo kiểm soát ngân sách dự án
 • Báo cáo kế hoạch, việc hoàn thành kế hoạch công việc và các báo cáo khác phát sinh theo yêu cầu
 • Các yêu cầu phát sinh khác được phân công

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh (nói và viết)
 • Thành thạo các phần mềm Microsoft Office và chuyên về Microsoft Project
 • Khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian
 • Kỹ năng trình bày
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
 • Có kiến thức về các quy trình quản lý tài liệu và quản lý hành chính