0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] QC In – Process Beverage Executive/ Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Quá Trình Nước Giải Khát

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện kiểm tra chất lượng bán thành phẩm/thành phẩm, ghi nhận kết quả lô hàng trong quá trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.

 • Trước khi khởi động line, kiểm tra tất cả các điều kiện bao gồm các điều kiện thiết bị, điều kiện vệ sinh đạt chuẩn
 • Kiểm tra các Sighter đảm bảo đã được hướng dẫn trước khi thực hiện công việc.
 • Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý của sản phẩm tại các công đoạn sản xuất, chỉ release qua công đoạn tiếp theo khi đạt chất lượng.
 • Kiểm soát các thông số quá trình tại các điểm CCP theo kế hoạch HACCP
 • Kiểm tra các điều kiện liên quan đến chương trình tiên quyết, phòng vệ thực phẩm tại các khu vực sản xuất nhà máy nhằm đảm bảo các điều kiện ATVSTP
 • Nhận diện, cô lập lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng và xử lý theo qui trình xử lý sản phẩm không phù hợp
 • Phối hợp với quản lí sản xuất giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất, trong phạm vi chức năng quyền hạn được phân công nhằm giảm thiểu chi phí không chất lượng.
 • Kiểm tra thông số quá trình, chất lượng sản phẩm các mẫu bán thành phẩm/ thành phẩm/quá trình sản xuất theo yêu cầu từ các yêu cầu thử nghiệm từ dự án/RnDCô lập và kiểm soát các lô thành phẩm dự án theo yêu cầu thử nghiệm từ dự án/ RnD được duyệt.
 • Giám sát quá trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị có điểm “C” tronh task list PM
 • Giám sát quá trình xử lý hàng NCR, dán Sticker
 • Kiểm tra thiết bị đo đảm bảo hoạt động ổn định trong suốt quá trình sử dụng
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 


Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành Hóa Phân Tích, Hóa Thực phẩm, sinh học.
 • Vi tính văn phòng
 • Tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
 • Ưu tiên Có kinh nghiệm lĩnh vực nghành thực phẩm