0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai] Maintenance Planning Specialist – Concentrate & Packaging – Chu Lai

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Đề xuất/tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn công việc, sổ tay AM vận hành thiết bị động lực thuộc bộ phận quản lý.
 • Kiểm soát ngân sách các nguồn lực (được phê duyệt):a. Ngân sách lao động: Lao động gián tiếp và trực tiếp của các Nhà máy.
  b. Ngân sách hoạt động: bảo trì bảo dưỡng, đại tu máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, công cụ dụng cụ, đào tạo, bảo hộ lao động, vệ sinh nhà xưởng.
 • Rà soát đánh giá  để thiết lập kế hoạch nguồn nhân lực nhằm đảm bảo nguồn lực và năng lực nhân sự để đáp ứng nhu cầu sản xuất theo mục tiêu của Khối và nhân sự kế thừa.Triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì , bảo dưỡng,  sửa chữa máy móc thiết bị để đảm bảo tính sẵn sàng máy móc thiết bị đáp ứng KHSX được duyệt.Nhận diện, quản lý và báo cáo các rủi ro trong phạm vi phụ trách theo chiến lược quản lý rủi ro của Công ty.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại vị trí được phân công quản lý, nhằm đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
 • Tuân thủ các luật định môi trường tại địa phương.
 • Tuân thủ các qui định về an toàn , Phòng Cháy Chữa Cháy.
 • Kiểm tra, giám sát độ sai lệch giữa mục tiêu được phê duyệt và kết quả thực hiện của bộ phận bảo trì để đưa ra giải pháp cải tiến kịp thời đảm bảo đạt mục tiêu.
 • Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, ATLĐ, 5S, TPM, qui trình, chính sách … và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo đạt mục tiêu.
 • Giám sát nhằm nhận diện, báo cáo và đề xuất các kế hoạch giảm thiểu rủi ro trong tất cả hoạt động.
 • Thu thập dữ liệu (đầy đủ, chính xác, kịp thời) và đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra, để điều chỉnh kế hoạch hoặc đưa ra hành động cải tiến kịp thời nhằm đảm bảo  đạt mục tiêu của công ty giao cho Khối.
 • Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất thuộc phạm vi phụ trách theo định kỳ (Báo cáo tháng, hàng quí) theo quy định của Công ty và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
 • Các nhiệm vụ khác.

Các điều kiện cần có

 • Đại học/cao đẳng chuyên ngành quản lý công nghiệp, cơ khí, điện, tự động hóa.
 • Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel Có kinh nghiệm về SAP là một lợi thế.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh
 • Ưu tiên ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng giao tiếp , giải quyết vấn đề