0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Viên Kế Toán Hàng Tồn Kho/ Inventory Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán
 • Deadline:
  18/05/2023
 • Job Level:

Mô Tả Công Việc:

1. Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng luật và đúng qui trình, chính sách công ty

 • Kiểm tra các nghiệp vụ nhập – xuất – chuyển kho  hàng tồn kho nhằm đảm bảo các tình trạng của hàng tồn kho được phản ánh chính xác , kịp thời và đầy đủ giữa thực tế và hệ thống  phần mềm SAP theo quy trình, quy định, chính sách hiện hành của công ty
 • Đối chiếu hàng hóa,vật tư đang đi đường khi chuyển hàng hóa giữa các nhà máy trong tập đoàn với các bộ phận liên quan kịp thời và chính xác
 • Báo cáo hàng đi đường/hàng luân chuyển/hàng chuyển kho của các nhà máy và cảnh báo những điểm bất thường(nếu có) đến cấp quản lý và các bộ phận liên quan
 • Thực hiện  kiểm tra báo cáo nhập kho phân tích biến động hàng nhập kho hàng ngày để phát hiện sự sai lệch bất thường về giá trị,số lượng nhập xuất hàng ngày
 • Thực hiện báo cáo sự khác biệt  bất thường về số lượng ,giá trị  của hàng nhập kho và cảnh báo các điểm rủi ro(nếu có) đến cấp quản lý
 • Thực hiện việc xử lý những sai lệch về giá trị,số lượng của hàng tồn kho(nếu có) trên sổ sách về đúng theo giá trị và số lượng thực tế
 • Kiểm tra các nghiệp vụ hạch toán, tính hợp lý hợp lệ của bộ chứng từ liên quan tới việc xuất – nhập kho – chuyển kho để đảm bảo việc hạch toán hàng tồn kho chính xác với định hướng hạch toán sổ sách của kế toán  và theo quy trình, quy định, chính sách hiện hành của công ty
 • Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cho các trường hợp xuất,nhập,chuyển kho,..khi phát sinh yêu cầu theo đúng với định hướng hạch toán của kế toán và qui định của công ty
 • Xử lý nghiệp vụ kế toán sau khi có kết quả kiểm kê được phê duyệt theo đúng nghiệp vụ chuyên môn
 • Kiểm tra chi phí MO khi bộ phận MA settle hằng tuần để điều chỉnh chi phí về đúng loại chi phí theo định hướng hạch toán
 • Thực hiện các bút toán trích lập dự phòng chính xác và kịp thời
 • Đối chiếu sổ con và sổ cái để đảm bảo sự đầy đủ và chính xác về việc ghi nhận hàng tồn kho theo sổ sách kế toán
 • Thực hiện việc xử lý,điều chỉnh trong trường hợp phát hiện các việc sai lệch về sổ sách kế toán theo đúng qui định
 • Thực hiện đóng sổ phần hành của kế toán hàng tồn kho hàng tháng đúng hạn và đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định khóa sổ cuối tháng của công ty.
 • Báo cáo phân tích các biến động các tài khoản kế toán hàng tồn kho trong tháng so với tháng trước
 • Đảm bảo thông báo kịp thời cho các bộ phận liên quan về tình trạng hàng tồn kho ghi nhận không đạt chất lượng.

2. Tổ chức triển khai kiểm kê hàng/ đối chiếu hàng tồn kho và ghi nhận số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng qui trình, chính sách của công ty

 • Thực hiện lên kế hoạch kiểm kê định kỳ, đột xuất theo qui trình qui định của công ty.
 • Tổ chức và phân công nguồn lực thực hiện kiểm kê theo đúng qui trình qui định,hướng dẫn công việc của công ty.
 • Thực hiện danh mục và điều phối công việc kiểm kê thuộc phạm vi của kế toán theo qui trình qui định của công ty.
 • Thực hiện  các công việc liên quan đến ghi nhận trước và sau khi kiểm kê lên hệ thống SAP chính xác,đầy đủ theo qui trình,qui định và hướng dẫn công việc.
 • Đối chiếu,xác minh các giải trình của các bộ phận liên quan về việc thừa/thiếu từ kết quả kiểm kê.
 • Thực hiện báo cáo tổng hợp kiểm kê.
 • Thực hiện theo dõi và cập nhật báo cáo kết quả các công việc của các bộ phận cần thực hiện theo báo cáo kiểm kê.
 • Đối chiếu hàng hóa,vật tư đang đi đường khi chuyển hàng hóa giữa các nhà máy trong tập đoàn với các bộ phận liên quan kịp thời và chính xác.
 • Thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng qui định

3. 100% tuân thủ HDCV đã được thiết lập

4. Tuân thủ chính sách, quy trình, quy định của Công ty.

5. Hoàn thành các mục tiêu phát triển được cấp trên thiết lập trong IDP

Yêu cầu:

– Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, kế toán-kiểm toán

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Excel, Word,…

– Sử dụng phần mềm ERP, ưu tiên SAP

– Tiếng anh giao tiếp cơ bản

– Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương cấp chuyên viên kế toán hàng tồn kho ở những công ty có quy mô lớn

– Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành hàng FMCG, hoặc công ty sản xuất

– Có tính kỷ luật, trách nhiệm với công việc

– Kỹ năng tổng hợp số liệu, báo cáo, trình bày

– Kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề, kĩ năng quản lý thời gian, làm việc hiệu quả theo nhóm

– Sẵn sàng đi công tác xa, làm việc overtime hoặc vào ngày nghỉ khi cần

Tìm hiểu thêm về tập đoàn:

Website: https://www.thp.com.vn/

Facebook Tập Đoàn Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát: https://m.facebook.com/tanhiepphat/