0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên viên kế toán quản trị kiểm soát ngân sách khối Marketing / MA Marketing Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 1. Thực hiện triển khai chi tiết chiến lược tài chính hằng năm (AOP) cho chi phí marketing
 2. Kiểm soát việc sử dụng ngân sách marketing, bao gồm:
 • Ngân sách vận hành
 • Ngân sách đầu tư của Marketing. Bảo đảm việc chi tiêu nằm trong kế hoạch (%/net sales) và theo đúng tiến độ đã cam kết. Báo cáo cập nhật hàng tháng cho CEO tình hình sử dụng và các bất thường để có hướng giải quyết kịp thời
 1. Kiểm soát và phân tích việc xây dựng và đánh giá thực hiện ngân sách; đánh giá chương trình/chỉ tiêu hoạt động/ROI cho các chương trình marketing trước và sau khi thực hiện nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của công ty
 • Kiểm soát, phân tích, đánh giá các hoạt động/dự án/chính sách trước khi thực hiện và đưa ra khuyến nghị giải pháp tối ưu để đạt mục tiêu của công ty
 • Chủ động xác định các rủi ro/cơ hội có ảnh hưởng đến mặt tài chính và báo cáo cho cấp trên, phục vụ cho việc ra quyết định
 • Sau khi thực hiện, đánh giá lại hiệu quả tài chính của hoạt động/dự án/chính sách so với kế hoạch dự kiến và yêu cầu bộ phận giải trình nếu không đạt mục tiêu, có bất thường, rủi ro và đưa ra hành động khắc phục cho lần tiếp theo
 1. Kiểm soát ngân sách và phân tích biến động chi phí marketing theo nhãn hàng so với AOP, phân tích tình hình sử dụng ngân sách, báo cáo MFPR theo nhãn hàng của khối Marketing; bảo đảm các báo cáo được hoàn thành chính xác và đúng hạn
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các bộ phận nguồn dữ liệu để hiểu vấn đề gốc rễ, cách thức vận hành – sản xuất kinh doanh của công ty
 • Thiết kế, xây dựng báo cáo theo yêu cầu quản trị, lập và phân tích báo cáo tài chính cho khối marketing chính xác, kịp thời
 • Giải thích chênh lệch thực hiện ngân sách so với AOP, nêu ra những điểm bất thường; có cảnh báo, đề xuất kiến nghị & hướng khắc phục
 • Lấy thông tin dữ liệu theo hướng dẫn từ cấp trên quản lý trực tiếp để lên báo cáo dự toán ngân sách gối đầu (rolling forecast) cho khối marketing
 • Kiểm soát, đối chiếu các dữ liệu liên quan đến chi phí marketing nhằm đảm bảo dữ liệu lên báo cáo đầy đủ, kịp thời, thống nhất giữa các bộ phận, phản ánh đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại Học ngành Kế toán/Kiểm toán hoặc Kinh tế/Tài chính
 • Kiến thức về kế toán quản trị
 • Kiến thức về quản lý rủi ro
 • Kiến thức về phần mềm ERP (ưu tiên SAP, Oracle, MS,…), Data Warehouse, Power BI
 • Kỹ năng tổng hợp số liệu và phân tích
 • Thành thạo tiếng anh giao tiếp & tiếng anh chuyên ngành tài chính kế toán
 • Ít nhất 3 năm vị trí tương đương trong công ty >1000 nhân viên (ưu tiên lĩnh vực FMCG, đặc biệt là nước giải khát)