0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[HẬU GIANG] CÔNG NHÂN VẬN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU LINE HOTFILL / RM TRANSFERRING LINE HOTFILL STAFF

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Thực hiện các nhiệm vụ, công việc kiểm tra sản phẩm theo qui trình hướng dẫn của công ty hoặc theo chỉ đạo của cấp trên.
  • Gìn giữ và bảo quản những tài sản thiết bị được giao.
  • Tuân thủ và thực hiện công việc đảm bảo ATLĐ- PCCC cũng như các nội qui khác của công ty cho chính bản thân và những người khác.
  • Ghi chép và báo cáo đúng, đủ, kịp thời tất cả thông tin trong khu vực phụ trách cho cấp trên theo qui định của công ty.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc theo qui trình, qui định của công ty hoặc chỉ đạo của cấp trên.
  • Các nhiệm vụ khác.

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.
  • Kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.