0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[HẬU GIANG] NHÂN VIÊN THƯ KÍ ĐƯỜNG CHUYỀN- HẬU GIANG/ SECRETARY ONLINE EXECUTIVE- HAU GIANG

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Thực hiện hệ thống tài liệu sản xuất (quy trình, quy định, hướng dẫn công việc….) thuộc phạm vi công việc phụ trách.
 • Báo cáo các rủi ro trong hoạt động sản xuất thuộc phạm vi phụ trách theo chiến lược quản lý rủi ro của Công ty.
 • Thu thập dữ liệu báo cáo sản xuất hàng ngày.
 • Kiểm soát độ sai lệch giữa mục tiêu được phê duyệt và kết quả thực tế hàng ngày về LU, Hao hụt nguyên vật liệu, OR, Syrup.
 • Cập nhật biểu mẫu mới nhất, phân phối và kiểm soát các biểu mẫu sử dụng trong đường chuyền.
 • Thực hiện báo cáo sản xuất hàng ngày.
 • Đảm bảo 5S tại line theo quy định.
 • Chấm công theo Job Oder cho bộ phận sản xuất.
 • Tuân thủ và thực hiện công việc đảm bảo ATLĐ – PCCC cũng như các nội quy khác của công ty cho chính bản thân và những người khác, tuân thủ luật định tại địa phương.
 • Các nhiệm vụ khác.

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
 • Vi tính văn phòng (Word, Excel).
 • Ưu tiên ứng viên biết sử dụng tiến anh.
 • 1 năm kinh nghiệm ở môi trường sản xuất, kho, bán hàng.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích
 • Chính trực, tinh thần trách nhiệm và có khả năng thích ứng nhanh