0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Nhân viên giao dịch Ngân Hàng – Bank Transactions Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Nhận chứng từ thanh toán từ kế toán thanh toán (AP) và các bộ phận khác liên quan (kế toán thuế, kế toán tổng hợp,) Ký nhận và soạn chứng từ bao gồm: hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế, phiếu nhập kho… Sau đó chuyển giao bộ hồ sơ cho Giám sát lập kế hoạch thanh toán và luân chuyển nguồn tiền
 • Lập bảng kế hoạch nhập khẩu hàng tuần. Nhận thông báo LC; DP; DA,…, lập khế ước nhận nợ cho việc nhận chứng từ nhập khẩu (nếu có). Theo dõi việc nhận bộ chứng từ nhập khẩu và thanh toán hàng nhập khẩu trong tuần
 • Nhận sổ phụ & chuyển chứng từ cho phòng FA, Kế toán thuế
 • Nhận các hóa đơn hợp đồng bản chính từ ngân hàng sau khi đã thực hiện thanh toán. Đóng mộc đã thanh toán trước khi giao chứng từ cho kế toán thuế
 • Đảm bảo các chứng từ gốc sau khi giao nhận với Ngân hàng, phải thu hồi đúng, đủ theo danh sách giao nhận và chuyển chứng từ cho kế toán thuế đúng hạn
 • Thực hiện việc luân chuyển nguồn tiền giữa các Ngân hàng theo chỉ định của Giám sát nguồn tiền một cách nhanh và chính xác, hiệu quả
 • Thực hiện thành công các giao dịch trong ngày và các nguồn tiền luân chuyển bằng Citad lúc 4:50 hàng ngày (trừ ngày nghỉ của Ngân hàng)
 • Thực hiện việc thu lãi tiền gửi hàng ngày theo kế hoạch đã được lập. Thu nhận sổ phụ các khoản lãi tiền gửi phát sinh hàng ngày tại các Ngân hàng
 • Đi ngân hàng hàng ngày theo kế hoạch của Giám sát triển khai: đưa chứng từ đã được phê duyệt và làm việc với các nhân viên Ngân hàng. Các chứng từ Ngân hàng phải được giao dịch thành công trong ngày
 • Theo dõi việc mở LC và tiến độ thanh toán LC hàng tuần. Theo dõi tỷ giá cập nhật trên SAP. Báo cáo cho CEO; D.CEO bằng tin nhắn vào đầu giờ sáng hàng ngày
 • Kiểm tra số dư hàng ngày và cập nhật số dư trong ngày, báo cáo cho giám sát hoặc trưởng phòng
 • Thực hiện những công việc hành chánh của phòng

Các điều kiện cần có

 • Tốt Nghiệp Đại học Kinh kế, Tài chính Ngân hàng hoặc Tài chính kế toán
 • Sử dụng vi tính văn phòng (Excel, Word, PP,…)
 • Anh văn khá
 • 01 năm kinh nghiệm