0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH DỰ ÁN/ PROJECT PLANNING EXECUTIVE

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Lập kế hoạch tổng thể ngân sách, tiến độ, đảm bảo việc lập, quản lý việc triển khai sử dụng hiệu quả ngân sách của dự án nhằm thực hiện trong phạm vi ngân sách được duyệt: Lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho các hạng mục dự án của nhà máy mới và các dự án hình thành tài sản cố định: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện và thời gian hoàn thành.

Giám sát tiến độ thực hiện các công việc trong dự án

Giám sát tiến độ; rủi ro & sự thay đổi phạm vi các công việc trong dự án

Theo dõi, tổng hợp các báo cáo định kỳ và báo cáo khác; Đảm bảo việc kiểm soát lưu trữ tất cả hồ sơ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án để đảm bảo thông tin của các công việc dự án được lưu trữ đúng và đầy đủ. Đảm bảo việc truyền thông chính xác, kịp thời đến Ban giám đốc, các phòng ban, nhà cung cấp của dự án để kiểm soát tiến độ thi công và biện pháp thi công đạt được mục tiêu của dự án.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý công nghiệp hoặc kỹ thuật Hóa Học (ưu tiên kỹ thuật Hóa Thực Phẩm)
Thành thạo các phần mềm Microsoft Office và chuyên về Microsoft Project
Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nói và viết)
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Khả năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng trình bày tốt
Có kiến thức về các qui trình quản lý tài liệu và quản lý hành chánh