0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Nhân Viên QA Đánh Giá Nội Bộ/ QA Audit Executive

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Khác
 • Deadline:
  22/05/2023
 • Job Level:

Mô tả công việc:

Đánh giá mức độ hiệu lực (tuân thủ) của hệ thống quản trị của công ty theo kế hoạch đánh giá được duyệt.

Thông báo lịch đánh giá đến khối/phòng ban được đánh giá căn cứ kế hoạch đánh giá nội bộ đã được phê duyệt

Lập checklist đánh giá nội bộ, chuẩn bị nội dung đánh giá (bao gồm cập nhật các luật định ATVSTP liên quan)

Thực hiện đánh giá theo chương trình & checklist được duyệt (bao gồm đánh giá tuân thủ 5S, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO chứng nhận mới/duy trì tại NM Bình Dương)

Giám sát quá trình đấu thầu mở để đảm bảo các cuộc đấu thầu mở được tổ chức theo quy định của công ty, các trường hợp không đúng qui định được ghi nhận biên bản mở thầu, báo cáo TGĐ

Lập đề bài dịch vụ kiểm soát côn trùng – động vật gây hại, kiểm tra hợp đồng, thực hiện thủ tục nghiệm thu dịch vụ, báo cáo

Yêu cầu:

Tốt nghiệp đại học.Ưu tiên các chuyên ngành Thực phẩm/ Hóa học/ Môi trường/ Sinh học hoặc/ và Quản trị chất lượng.

Tin học văn phòng

Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Ưu tiên có kinh nghiệm