0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ/MARKETING EXECUTIVE (ME)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực thi: Phối hợp với các khối, phòng ban trong toàn Công ty và đối tác bên ngoài để cùng xây dựng, thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cho từng sản phẩm phụ trách nhằm thực thi chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn SẢN LƯỢNG, DOANH THU, THỊ PHẦN, LỢI NHUẬN của nhãn hàng phụ trách

Phối hợp, giám sát: Tổ chức, thu thập, triển khai thực hiện các công việc: phân tích và đánh giá xu hướng, đối thủ tiềm năng của các ngành và người tiêu dùng trong thị trường đồ uống để đề xuất các phương án: truyền thông mới, sản phẩm mới để  xác định và thoả mãn các nhu cầu của người tiêu dùng nhằm tăng sản lượng bán hàng nhằm đạt được các mục đích ngắn hạn, trung hạn dài hạn: SẢN LƯỢNG, DOANH THU, THỊ PHẦN, LỢI NHUẬN của nhãn hàng phụ trách

Thực thi:  Kiểm tra, phân tích kết quả của hoạt động nhãn hàng phụ trách với kết quả mục tiêu, báo cáo kết quả, cung cấp thông tin cần thiết để Quản lý nhãn hàng đề xuất các hành động cả tiến nhằm  đóng GAP nhằm đẩy mạnh tăng trưởng nhãn hàng hiện tại hay phát triển sản phẩm mới cho cấp trên – các khối, phòng ban có liên quan để đảm bảo sự minh bạch, thống nhất và phối hợp trong việc lập kế hoạch, đánh giá, kiểm tra từ cấp trên và các phòng ban liên quan


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp cử nhân, các chuyên ngành kinh doanh, tiếp thị hoặc quảng cáo
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị hoặc quảng cáo
Kỹ năng giap tiếp trực tiếp và bằng văn bản xuất sắc
Có thế mạnh trong tư duy và khả năng phân tích số liệu
Có hiểu biết cơ bản về hoạch định kế hoạch tiếp thị
Suy nghĩ sáng tạo
Định hướng hành động và có tinh thần trách nhiệm cao