0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

QA/QC MANAGER – HAU GIANG

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  1. System Planning: Đề xuất và tổ chức triển khai chiến lược được duyệt về bao gồm Chất lượng (hệ thống và sản phẩm), Vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sự thích hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản trị của Công ty,nhằm triển khai  các chiến lược/kế hoạch/dự án dài hạn, trung hạn, hàng năm của công ty hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của Công ty đồng thời thỏa mãn các nhu cầu của Khách hàng/ Người tiêu dùng và các mong đợi cùa các bên liên quan có quan tâm.
  1. System assurance/compliance: Đề xuất và triển khai kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý toàn công ty, và chương trình cải tiến chất lượng hệ thống quản trị, chương trình đo lường giám sát chất lượng sản phẩm tại thị trường, chương trình đảm bảo chất lượng nhà cung cấp được áp dụng tại công ty hàng năm (đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài)
  1. System control: Tổ chức thực hiện các kế hoạch/chương trình/hoạt động được phê duyệt , đánh giá các kết quả kiểm tra, giám sát thực tế để tìm ra sự không phù hợp và/hoặc phát hiện sớm rủi ro dẫn tới việc phát sinh sự không phù hợp nhằm đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả bao gồm phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động phòng ngừa.
  2. System improvement: Tổ chức thực hiện các kế hoạch/chương trình/hoạt động được phê duyệt cải tiến hệ thống theo tiêu chí Lean và cải tiến liên tục trong toàn Công ty,  nhằm đạt được chỉ tiêu thỏa mãn khách hàng nội bộ và bên ngoài, chỉ tiêu hiệu lực và hiệu quả của hệ thống theo mục tiêu công ty ngắn hạn dài hạn
  3. Xây dựng đội ngũ

Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thực phẩm

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương > 5 năm

Có kiến thức Quản lý phòng thí nghiệm

Có kiến thức chuyên môn về thực phẩm/Nước Giải Khát

Có kiến thức về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và các luật định liên quan ATVSTP

Có kiến thức về các tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 22000/FSSC 22000, HALAL Jakim MS 1500, TCVN ISO/TS 22002-1, 4, ISO 45001, ISO 19001

Có kiến thức kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê (SPC)