0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

QC LAB Beverage Supervisor

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

1.Đề xuất chương trình cải tiến chất lượng hệ thống quản trị. Tổ chức và phối hợp với các Khối/Phòng liên quan để triển khai thực hiện các chương trình được phê duyệt. Kiểm soát tiến độ của việc thực hiện. Đề xuất các kế hoạch/hành động cải tiến cần thiết, lấy phê duyệt cho việc thực hiện nhằm bàn giao kết quả dự kiến. Định kỳ báo cáo hiệu lực của việc thực hiện.
– Rà soát hệ thống quản trị để đảm bảo các HDCV, qui trình, qui định có đầy đủ để bàn giao được kết quả.
– Tổ chức và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt
– Theo dõi việc thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa, cải tiến đã được nhận dạng qua các hoạt động tự đánh giá, hay từ các kết quả đánh giá nội bộ/ bên ngoài.
– Hướng dẫn và triển khai cho nhân viên kế hoạch lấy mẫu, kiểm tra, đánh giá chất lượng hóa lý, vi sinh sản phẩm, bao bì, ATVSTP.

2. Giám sát việc thực hiện nhập kết quả kiểm tra thử nghiệm, chuyển tình trạng của các sản phẩm trên hệ thống SAP và quyết định lô hàng trên hệ thống SAP.
– Tổ chức giám sát kiểm tra chất lượng sữa thành phẩm (final check) đáp ứng tiêu chuẩn chât lượng của Công ty.
– Giám sát kiểm tra chất lượng các mẫu NCR theo yêu cầu.
– Theo dõi việc cô lập và kiểm soát các lô thành phẩm không đạt chất lượng trên SAP (chuyển tình trạng, lập NCR)
3. Quản lí phòng Thí nghiệm (thiết bị, hóa chất, an toàn, kiểm nghiệm ATVSTP định kì,…) nhằm đảm bảo: Hóa chất –thiết bị đáp ứng đầy đủ kịp thời cho hoạt động kiểm tra CLSP. Kết quả kiểm tra CLSP đúng, đủ, kịp thời
Lập ngân sách và kiểm soát sử dụng Hóa chất, thiết bị, công cụ dụng cụ, VPP,… theo ngân sách phòng thí nghiệm
– Xây dựng hệ thống quản lý PTN bảo đảm điều kiện phòng PTN có đủ năng lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phân tích của nhà máy.

4. Tổ chức thực hiện các kế hoạch/chương trình/hoạt động được phê duyệt cải tiến hệ thống theo tiêu chí Lean và cải tiến liên tục trong toàn Công ty, nhằm đạt được chỉ tiêu thỏa mãn khách hàng nội bộ và bên ngoai, chỉ tiêu hiệu lực và hiệu quả của hệ thống theo mục tiêu công ty ngắn hạn dài hạn thông qua:
– Triển khai và thực hiện chương trình quản lý chi phí chất lượng và hao phí (Lean)
– Triển khai và áp dụng các công cụ cải tiến thống kê trong giám sát đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực quy trình
– Triển khai và thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức cho người lao động về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.


Các điều kiện cần có

– Có kiến thức về quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm/ NGK
– Có kiến thức về kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê và các công cụ cải tiến chất lượng
– Có kiến thưc về luật định liên quan đến chất lượng, ATVSTP
–  Ít nhất tôt nghiệp Đại học chuyên ngành thực phẩm