0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Lập kế hoạch & phối hợp các bên liên quan thực hiện.Làm việc độc lập & theo nhóm.Tư duy dịch vụ khách hàng.