Đề xuất công việc

Lý Xuân Mai

Sourcing Manager – Marketing Services

Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Lý Xuân Mai

Senior IT Manager – Application

Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Huỳnh Hải Vi

[Hậu Giang] MABP Specialist Production, HG

Thương lượng
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang
Huỳnh Hải Vi

[Hậu Giang] Công Nhân Sản Xuất

Thương lượng
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang
Huỳnh Hải Vi

[Hậu Giang] Nhân Viên Vận Hành Máy

Thương lượng
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang
Huỳnh Hải Vi

[Hậu Giang] Hotfill Line Teamleader

Thương lượng
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang
Nguyễn Đỗ Hoàng Giang

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

7.. ₫ - 1.. ₫
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Huỳnh Thị Thơ

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

5.. ₫ - 8.. ₫
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương