Đề xuất công việc

[Chu Lai] Nhân Viên Vận Hành Máy

6 ₫ - 8 ₫
Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi

[Hà Nam] Nhân Viên Vận Máy Chiết

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam

[Hà Nam] Nhân viên TPM

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam

[Bình Dương] Project Staff

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Hà Nam] Nhân Viên Nhân Sự

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam

[Binh Duong]- Administrative Executive to CMO

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương