Đề xuất công việc

Ly Tan Thanh

EBs Wh Keeper – Hau Giang

negotiable
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang
Ly Tan Thanh

Mechanical Technician & Welder – Hau Giang

negotiable
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang
Ly Tan Thanh

RMs & FGs Forklift Driver – Hau Giang

negotiable
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang
Ly Tan Thanh

FGs – WH Executive – Hau Giang

negotiable
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang

Nhân Viên Soạn Hàng Lẻ/Picking WH Staff

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Tài Xế Xe Nâng/Forklift Driver

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Nhập Hàng Xuất Bán/FGs Recieve WH Staff

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Soát Tài Liệu/ Document Control Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Chuyên Viên Công Nghệ Đường Fructose/Fructose Sugar Specialist

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương