Đề xuất công việc

Nguyễn Đỗ Hoàng Giang

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

6.. ₫ - 7.. ₫
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Trần Minh Nam

[Chu Lai] Nhân Viên Soạn Hàng Và Xuất Phẩm

5 ₫ - 7 ₫
Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Trần Minh Nam

[Chu Lai] Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

1 ₫ - 12 ₫
Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Nguyễn Đỗ Hoàng Giang

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

6.. ₫ - 7.. ₫
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Nguyễn Đỗ Hoàng Giang

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

7.. ₫ - 1.. ₫
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Nguyễn Đỗ Hoàng Giang

[Bình Dương] Nhân Viên QC

8.. ₫ - 1.. ₫
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương