Đề xuất công việc

Hậu Nguyễn Thị

[Bình Dương] Tổ Trưởng Trộn PVC / PVC Mixing Team Leader

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Hậu Nguyễn Thị

[Bình Dương] Chuyên Viên Kiểm Soát Nhu Cầu Vật Tư Và Tồn Kho An Toàn

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Hậu Giang] Kỹ sư Tự động hóa/ Automation Engineer

7.. ₫ - 12.. ₫
Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang