Đề xuất công việc

[Hà Nam] Operator Labeling

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Bình Dương]MRO C1 Warehouse Specialist

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương