Đề xuất công việc

Nguyễn Đức Cẩn

[BINH DUONG] REFRIGERATION TECHNICIAN

7.. ₫ - 1.. ₫
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Phan Thị Giang

[Bình Dương] Payroll Executive (ATM, Contract)

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

[Hà Nam] Tổ Trưởng Line Chiết

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

[Hà Nam] Nhân Viên Trạm Cân

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

[HÀ NAM] Nhân Viên Soạn Hàng Và Xuất Phẩm

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

[Hà Nam] Nhân Viên Iso – Haccp

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

[Hà Nam] Công Nhân Sản Xuất

Thương lượng
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam
Thân Trọng Toàn

[Bình Dương] Internal Auditor

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương