Đề xuất công việc

Chuyên Viên Kế Toán Hàng Tồn Kho/Inventory Specialist

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Trưởng Nhóm Cơ Khí/Mechanical Team Leader

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Soát Tài Liệu/Document Control Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Lái Xe Nâng Xuất Hàng/Issues Forklift Driver

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Ha Nam] Line Staff

negotiable
Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam