KỶ NIỆM NGÀY HỌC VIỆC

Bài viết của một thành viên Nhà máy Number One Chu Lai kể về những ấn tượng mà cô ấy vào những ngày đầu làm và học việc tại Tập …

Tại sao tôi phải lập IDP?

Đó là một trong những câu hỏi phố biến mà cấp quản lý nhận được từ nhân viên khi nói về Kế hoạch phát triển cá nhân – Individual Development …

Câu chuyện ngày D-day

Một câu chuyện có thật được chia sẻ bởi thành viên Nguyễn Trung Nghĩa, công tác tại Văn phòng Quản lý nhà máy Hà Nam. Đây là chuyện diễn ra …