Chính sách đấu thầu của tập đoàn Tân Hiêp Phát

 

Tập đoàn Tân Hiệp Phát cam kết minh bạch trong việc lựa chọn Nhà cung cấp, đối tác bằng việc tuân thủ qui định và qui trình lựa chọn Nhà cung cấp như sau:

  • 100% nhu cầu mua hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 400,000,000 VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT), Nhà cung cấp được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu mở (Qui trình đấu thầu trực tiếp)
  • Giá trị mua hàng từ 50,000,000 nhỏ hơn 400,000,000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), Nhà cung cấp được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu điện tử e-bidding (Qui trình đấu thầu điện tử)
  • Đối với các yêu cầu mua hàng có giá trị nhỏ hơn 50,000,000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), nhân viên mua hàng gởi RFQ, nhận bảng báo giá hợp lệ của Nhà cung cấp sau đó lựa chọn Nhà cung cấp thông qua Bảng so sánh giá và các điều khoản thương mại.