Number 1 là nước tinh khiết được khai thác từ nguồn nước tự nhiên.

Để đảm bảo sự tinh khiết, Number 1 được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozone, thanh trùng bằng tia cực tím