Vè nước giải khát Number One

Đậu Quang Hạnh/ Khối Sản xuất Vè nước giải khát Number One Nghe vẻ nghe ve Nghe vè giải khát Uống vào tươi mát Là trà thanh  nhiệt Thơm ngát …

Thích ứng với thế giới VUCA

Trần Uyên Phương/ Báo DĐDN Cá nhân tôi cho rằng cụm từ “bình thường mới” sẽ là một khái niệm thể hiện rằng: sau mỗi cuộc khủng hoảng, chúng ta …