Sản phẩm nhà máy tôi

Tiêu Tiến Thịnh/ Khối Sản xuất Sản phẩm nhà máy tôi Thơm mát vị trà xanh Hòa cùng vị sữa béo Bàn tay người thợ ấy Em đã sinh ra …