Trà xanh cùng những ngày hè

Phạm Thị Nhật Chi/ Nhà máy Number One Chu Lai Chai trà xanh mang thương hiệu THP. Đồng hành cũng những chặng đường dài Từ khó khăn đến khi vững …