Nhật ký “3 tại chỗ”

“Những ngày bắt đầu triển khai “nhập ngũ”, rất nhiều vấn đề phải được giải quyết khẩn trương. Đến hiện tại điều mà Bích và các thành viên vẫn không …