Niềm tin và khát vọng

Lê Quế Đoan/ Khối Sản xuất Niềm tin và khát vọng Nửa năm trôi qua từ cái ngày định mệnh. Cơn  đại dịch xuôi gió lại trở về. Nó len …

Quản trị nhân sự ở THP

Fb Trần Ngọc Bích (https://www.facebook.com/TranNgocBichTHP/) Trong thời điểm mà sự bất ổn ngày càng cao, sự tín nhiệm trong tổ chức sẽ ngày càng được củng cố thông qua khả …