Gia đình Thứ hai

Lời tâm sự từ những đưa con xa quê về một mái nhà thứ 2, nơi không chỉ là chốn làm việc mà còn là một gia đình. *Bài thơ …

Chiếc thẻ vàng

Chiếc thẻ vàng ở nhà máy Number One Chu Lai lại có công dụng rất đặc biệt qua những vần thơ hóm hĩnh của anh em Khối sản xuất. Đây là …