0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

1. Kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt 2. Khả năng thiết lập mối quan hệ với cơ quan chính quyền cơ sở 3. Kỹ năng quản lý kế hoạch

Show Filter