0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

AP Project Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Khác
 • Deadline:
  03/03/2022
 • Job Level:

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Thực hiện tất cả các nghiệp vụ AP (nghiệp vụ thanh toán dự án/ MRO, Marketing Service/ RM), đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và chính xác, đúng luật và đúng quy trình/chính sách công ty. Đảm bảo đóng sổ AP hàng tháng đúng hạn và đầy đủ.
 • Thực hiện, kiểm tra, kiểm soát việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan do bộ phận AP phụ trách (ghi nhận công nợ kịp thời, đầy đủ, chính xác; khóa sổ tháng/năm) đúng định hướng hạch toán; đồng thời ghi nhận đúng, đủ chi phí phát sinh thực tế của từng bộ phận liên quan vào đúng cost center của bộ phận. Theo dõi việc thực hiện ngân sách (đúng, đủ), xác nhận ngân sách cho các phòng ban trong quá trình hoạt động. Phối hợp MA kiểm soát tránh phát sinh chi phí ngoài ngân sách. Thực hiện phân tích, giải trình các số liệu phụ trách trên báo cáo P&L, Balance sheet, Cash flow.
 • Thực hiện luồng dữ liệu, chi tiết dữ liệu theo yêu cầu quản trị của Công ty nhằm cung cấp thông tin dữ liệu cho các phòng ban, đặc biệt là MA để lập dự báo và kiểm soát tình hình kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo. Theo dõi, thực hiện hoạt động hàng ngày nhằm đảm bảo số liệu được đối chiếu giữa sổ con và sổ cái; xử lý các chênh lệch và tồn đọng (các khoản mục treo lâu và bất thường trên sổ kế toán.). Thực hiện, nhận diện rủi ro và đề xuất cải tiến qui trình qui định liên quan nhằm giám sát, kiểm soát hoạt động và tránh rủi ro phát sinh trong nghĩa vụ tài chính trong phạm vi công việc phụ trách, báo cáo cho cấp trên.
 • Thực hiện việc lưu trữ chứng từ kế toán trong phạm vi phụ trách (AR) một cách đầy đủ, khoa học, và bằng chứng đính kèm theo quy định của nhà nước và nhu cầu quản lý của công ty, đảm bảo việc xử lý giao dịch nhanh chóng, chính xác, đầy đủ dữ liệu gốc phục vụ cho việc quản lý và bảo hộ các quyền lợi của công ty. Hỗ trợ cung cấp chứng từ cho bộ phận kế toán thuế và các bộ phận khác khi có yêu cầu.
 • Thực hiện đổ dữ liệu chi tiết nhằm sẵn sàng xây dựng nguồn dữ liệu kế toán (liên quan AP). Triển khai, thực hiện yêu cầu và bàn giao kết quả cho khách hàng kịp thời, chất lượng theo quy trình/quy định của Phòng ban hoặc Công ty. Giải quyết/giải đáp các thắc mắc của khách hàng với tinh thần đối tác trong hoạt động kinh doanh (Business partner).

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại học ngành Tài Chính/Kế Toán Kiểm Toán
 • Kiến thức nghiệp vụ thanh toán (trong nước và nước ngoài)
 • Kiến thức cơ bản về luật thuế, hóa đơn và luật thương mại
 • Kiến thức về phần mềm quản lý doanh nghiệp
 • Kiến thức về nhận diện và kiểm soát rủi ro liên quan đến công nợ.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Sử dụng được phần mềm SAP hoặc các phần mềm ERP khác
 • Tiếng Anh đọc hiểu
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán thanh toán
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty SXKD bia, nước giải khát
 • Làm việc độc lập với áp lực cao và làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng tập hợp số liệu, lập và phân tích báo cáo công nợ phải trả
 • Kỹ năng xử lý vấn đề