0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

AR Executive/Nhân viên kế toán công nợ phải thu

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán
 • Deadline:
  02/07/2022
 • Job Level:

Mô tả công việc:

Thực hiện và kiểm tra việc ghi nhận hạch toán nghiệp vụ kế toán bán hàng và nợ phải (AR) thu kịp thời, đầy đủ và chính xác, đúng luật và đúng qui trình, chính sách công ty.

Đảm bảo đóng sổ kế toán AR đúng hạn và đầy đủ các chỉ tiêu theo QT đóng sổ (Số hiệu) và lập báo cáo MFPR (số hiệu) đồng thời tuân thủ đúng HDCV đã được ban hành

Thực hiện hạch toán đúng quy định của Luật kế toán và quy định của Công ty:

–  Phải có sự hiểu biết về hoạt động vận hành của CTy, các hệ thống phần mềm liên quan đang sử dụng

– Thực hiện và thường xuyên đề xuất cập nhật các điểm kiểm soát cần có để quản lý rủi ro tài chính trong HDCV

–  Kiểm soát tính hợp lý, chính xác và đầy đủ của dữ liệu kế toán khi hạch toán

–  Chịu trách nhiệm phản ánh chính xác, đúng thực trạng tài chính của tài khoản AR, báo cáo bộ phận AR trên các báo cáo P&L, Balance sheet, Cash flow trên hệ thống SAP.

– Đối chiếu số liệu tài khoản AR so với báo cáo MFPR lập bởi phòng MA

Thực hiện dữ liệu, chi tiết dữ liệu theo yêu cầu quản trị của Phòng  FC nhằm cung cấp thông tin dữ liệu cho Các Phòng ban, đặc biệt là MA để lập dự báo và kiểm soát tình hình kinh doanh, tình hình hoạt động của công ty,  phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo

Thực hiện các quy trình/chính sách thuộc bộ phận AR nhằm đảm bảo hoạt động và kiểm soát, nhận diện và quản lý rủi ro các quy trình/chính sách, ghi nhận dữ liệu đúng

Thực hiện việc lưu trữ chứng từ kế toán trong phạm vi phụ trách (AR) một cách đầy đủ, khoa học, và bằng chứng đính kèm theo quy định của nhà nước và nhu cầu quản lý của công ty, đảm bảo việc xử lý giao dịch nhanh chóng, chính xác, đầy đủ dữ liệu gốc phục vụ cho việc quản lý và bảo hộ các quyền lợi của công ty. Hỗ trợ cung cấp chứng từ cho bộ phận kế toán thuế và các bộ phận khác khi có yêu cầu

Thực hiện đổ dữ liệu chi tiết bộ phận AR nhằm sẵn sàng xây dựng nguồn dữ liệu kế toán. Thực hiện yêu cầu và bàn giao kết quả cho khách hàng kịp thời, chất lượng theo quy trình/quy định của Phòng ban hoặc Công ty. Giải quyết/giải đáp các thắc mắc của khách hàng với tinh thần đối tác trong hoạt động kinh doanh (Business partner)

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Tài Chính/Kế Toán Kiểm Toán

Kiến thức về quản lý công nợ

Kiến thức về nhận diện và kiểm soát rủi ro liên quan đến công nợ

Kiến thức về phần mềm quản lý doanh nghiệp

Kiến thức cơ bản về luật thuế và luật thương mại

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Sử dụng được phần mềm SAP hoặc các phần mềm ERP khác

Anh văn trình độ B

01 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán phải thu

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty SXKD bia, nước giải khát.