0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Auditing & Certification Expert

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Đề xuất và triển khai kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý toàn công ty, và chương trình cải tiến chất lượng hệ thống quản trị được áp dụng tại công ty hàng năm (đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài):

  • Đối với việc xây dựng, thiết lập hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn mới
  • Lập kế hoạch và triển khai xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn mới
  • Tổ chức đào tạo tiêu chuẩn mới đến các bên liên quan triển khai áp dụng
  • Đánh giá GAP và lên kế hoạch đóng GAP hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới
  • Tổ chức đánh giá nội bộ việc triển khai thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới nhằm xác định sự không phù hợp và theo dõi việc khắc phục các yêu cầu chưa đạt nhằm đảm bảo việc phát triển hệ thống và năng lực triển khai giám sát hệ thống của bộ phận đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn mới đúng tiến độ chung của Công ty

Theo dõi quản lý, triển khai các đề án do các khối/phòng độc lập chịu trách nhiệm hoặc trực tiếp triển khai các đề án:

  • Theo dõi quản lý, triển khai các đề án do các khối/phòng độc lập chịu trách nhiệm hoặc trực tiếp triển khai các đề án/ To monitoring, managing and implementing projects with independent divisions / departments or directly implementing projects
  • Kiểm soát rủi ro và tiến độ của việc thực hiện. Đề xuất các thay đổi cần thiết (nếu có), lấy phê duyệt cho việc thực hiện nhằm bàn giao kết quả dự kiến
  • Thực hiện báo cáo định kỳ hiệu lực (bao gồm tiến độ thực hiện và kết quả dự kiến) của việc thực hiện các kế hoạch đã được duyệt.

Các điều kiện cần có

Chuyên gia đánh giá các tiêu chuẩn (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 27001 Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế tại các công ty

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thực phẩm và/ hoặc quản trị kinh doanh (ngành quản lý chất lượng) hoặc tương đương

Tối thiểu có > 5 năm trong vai trò giám sát và / hoặc quản lý thuộc chức năng Đảm bảo Chất lượng trong ngành Đồ uống

Ít nhất > 5 năm tham gia đánh giá tại nhà máy

Yêu cầu ít nhất > 5 năm kinh nghiệm trước đó trong các lĩnh vực chất lượng và an toàn thực phẩm, hệ thống quản lý (ví dụ: ISO 9001, …), tuân thủ quy định, đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp