0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Accountant Senior Specialist

Giá trị Tân Hiệp Phát mang lại:

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc:

– Tính giá thành bán thành phẩm cho mỗi loại sản phẩm sản xuất

– Tính giá bán bao bì từ THP đến các công ty trong cùng Tập đoàn THP

– Đảm bảo kiểm soát và đánh giá rủi ro, giá trị nguyên liệu, thành phẩm hàng tồn kho, tính và lập phiếu nhập kho, xuất kho, bảng nhập xuất tồn của THP

– Đảm bảo kiểm soát và lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ

– Đảm bảo kiểm soát việc đóng sổ

– Lập và tính thuế tài nguyên nước

– Tổ chức, triển khai đào tạo nhân viên


Các điều kiện cần có:

– Tốt nghiệp ĐH-CĐ Tài chính, kế toán và các ngành liên quan

– Anh văn, vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan

– Từ 2 năm kinh nghiệm

– Kỹ năng chuyên môn cao, khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả