0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] BEANS,CONCENTRATE TEA- HERB -RAW MATERIAL FUEL WAREHOUSE STAFF

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Thực hiện các mục tiêu của kho nguyên liệu, phụ tùng , đảm bảo các mục tiêu này gắn kết với chiến lược ngắn hạn (1 năm) và dài hạn (3 năm) của khối dựa trên mục tiêu, chiến lược của công ty.
  • Thực hiện đồng bộ các hoạt động xuất, nhập,đóng gói , tồn bao gồm Nguyên vật liệu, Vật tư & phụ tùng, … tại các Kho trên toàn quốc thuộc công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, cung cấp đầy đủ hàng hóa và thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng nội bộ và bên ngoài.
  • Tuân Thủ các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nhằm tối ưu hóa nguồn lực của các phòng trong Khối tại tất cả các nhà máy thuộc công ty đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Các điều kiện cần có

  • Tốt Nghiệp THCS trở lên
  • Ưu tiên vi tính văn phòng
  • Giao tiếp, làm việc nhóm, Truyền thông, Lãnh đạo, Cẩn thận, chịu khó, trung thực.