0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Chenhsong Staff

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê

– Thực hiện chuẩn bị bao bì- thùng giấy đựng sản phẩm tại vị trí máy được phân công để đóng gói thành phẩm đầu ra đầy đủ.

– Tuân thủ các qui trình, qui định, chính sách, nội quy công ty, ATLĐ, 5S, ISO,..có liên quan đến hoạt động của bộ phận để đáp ứng mục tiêu của bộ phận


Mục đích công việc

 

– Thực hiện chuẩn bị bao bì- thùng giấy đựng sản phẩm tại vị trí máy được phân công để đóng gói thành phẩm đầu ra đầy đủ.

– Tuân thủ các qui trình, qui định, chính sách, nội quy công ty, ATLĐ, 5S, ISO,..có liên quan đến hoạt động của bộ phận để đáp ứng mục tiêu của bộ phận

– Báo cáo kết quả thực hiện công việc và báo cáo cho cấp trên khi phát hiện sự không phù hợp

Các điều kiện cần có

– Trình độ lớp 6 trở lên

– Biết đọc, viết & tính toán