0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[ Bình Dương] Chuyên Viên Kế Toán Tài Sản & Dự Án/ Asset & Project Accounting Specialist

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 1. Đảm bảo 100% chi phí thuộc dự án hình thành tài sản cố định phải được kiểm soát và ghi nhận vào hệ thống đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng nghiệp vụ kế toán và quy định của công tyTiếp nhận hồ sợ dự án từ các phòng ban có yêu cầu, kiểm tra về tính đúng và đủ của bộ hồ sơ yêu cầu mở mã dự án
  – Tạo mã dự án trên hệ thống SAP & đồng thời kiểm tra và ghi nhận các điểm quan trọng trên hồ sơ theo dõi
  – Kiểm tra tính chính xác, kịp thời của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến dự án hình thành tài sản cố định (TSCĐ) theo đúng yêu cầu quy định. Kiểm tra sự phù hợp của các bộ chứng từ thanh toán liên quan đến dự án.
  – Thực hiện bút toán hoặc hướng dẫn cho các bộ phận thực hiện việc ghi nhận liên quan đến các tài khoản dự án hình thành TSCĐ chính xác theo quy định
  – Kiểm tra chi phí MO khi bộ phận MA setlle hàng tuần để kịp điều chỉnh
  2. Đảm bảo 100% các phát sinh liên quan đến TSCĐ và công cụ dụng cụ (CCDC) phải được kiểm soát và ghi nhận vào hệ thống đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng nghiệp vụ kế toán và quy định của công ty
  – Tiếp nhận các chứng từ về CCDC/ TSCĐ, kiểm tra thông tin trên chứng từ thực hiện nghiệp vụ tạo mã tài sản trên hệ thống theo quy định
  – Kết chuyển từ chi phí dự án thành TSCĐ
  – Kiểm tra dữ liệu phát sinh trên hệ thống liên quan đến tài sản, CCDC
  – Thực hiện các bút toán hoăc hướng dẫn cho các bộ phận thực hiện việc ghi nhận liên quan đến chi phí sửa chữa, bảo trì TSCĐ chính xác
  – Xác định thời gian khấu hao/ phân bổ áp dụng cho các TSCĐ/ CCDC theo quy định
  – Thực hiện việc hướng dẫn điều chuyển TSCĐ/ CCDC đầy đủ, chính xác và kịp thời
  – Phối hợp chặt chẽ với phòng ban liên quan (Quản lý tài sản, ICS,..) để đảm bảo mã tài sản, CCDC phát sinh mới phải link với mã thiết bị của phòng QLTS, ICS,..
  – Kiểm soát theo dõi việc ghi nhận việc cấp phát, điều chuyển TSCĐ/ CCDC & phụ
  tùng đi kèm TSCĐ để đảm bảo ghi nhận đầy đủ & chính xác theo tình hình thực tế
  3. Khóa sổ cuối tháng chính xác và đúng hạn
  4. Phân tích và làm các báo cáo
  5. Rà soát các chính sách, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan

Các điều kiện cần có

 • – Tốt nghiệp Đại học Kế toán- Kiểm toán
  – Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính
  – Tiếng Anh giao tiếp trung cấp.
  – Thông thạo tin học văn phòng
  – Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp
  – Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, chịu áp lực trong công việc