0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Chuyên Viên Kiểm Soát Tính Tuân Thủ Khối Hậu Cần/ Compliance Logistics Specialist

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 

Tổ chức, đánh giá sự tuân thủ, nhận diện và kiểm soát các rủi ro nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của qui trình, quy định, chính sách, hệ thống, tài liệu của các phòng ban chức năng thuộc Khối Logistics phạm vi toàn tập đoàn:

– Lập kế hoạch và thực hiện đánh giá rủi ro, tính tuân thủ về chính sách, quy trình, hệ thống, tài liệu định kỳ cho Khối Logistics toàn công ty để triển khai thực hiện trong phạm vi : Kho vật tư, phẩm vỏ, Logistics Office(Sales Order, GPS, Tính phí, Kế hoạch vận chuyển và văn phòng khối)

– Rà soát, phân tích và nhận diện rủi ro, đề xuất cải tiến, theo dõi hành động khắc phục liên quan đến chính sách, quy trình, hệ thống SAP, tài liệu định kỳ cho Khối Logistics & Planning toàn tập đoàn nhằm đảm bảo ngăn ngừa rủi ro chống tái diễn tính đồng bộ của hệ thống tài trong phạm vi : Kho vật tư , phẩm vỏ và Logistics Office(Sales Order, GPS, Tính phí, Kế hoạch vận chuyển và văn phòng khối)

– Kiểm tra kết quả thực hiện các hoạt động của khối, nhận diện các rủi ro không đạt mục tiêu và đưa ra các giải pháp, các dự án/ hệ thống/ công nghệ, …nhằm cải tiến giảm chi phí và nâng cao năng suất để đạt mục tiêu trong phạm vi : Kho vật tư , phẩm vỏ và Logistics Office(Sales Order, GPS, Tính phí, Kế hoạch vận chuyển và văn phòng khối.

 


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kinh tế, luật, Kế toán- Kiểm toán, QTKD,….

– Có kiến thức quản lý chuỗi cung ứng/ quản lý kho vận hoặc kỹ năng kiểm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kinh nghiệm về hệ thống

– Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

– Ít nhất có 03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực công việc có liên quan, SAP, ERP

– Nhận diện được rủi ro và rủi ro cao trong quy trình hoạt động của các bộ phận chức năng thuộc Khối Logistics

– Đọc, hiểu và phân tích số liệu về hoạt động kho vận