0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Chuyên Viên Pháp Chế/ Legal Specialist

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • 1. Nhận diện và cảnh báo rủi ro, đưa ra giải pháp phòng ngừa đối với các vấn đề pháp lý
  phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích
  hợp pháp của Công ty về kinh tế, định hướng và chiến lược phát triển, hình ảnh và
  thương hiệu, cũng như phù hợp quy định pháp luật
  •  Soát xét toàn bộ các loại hợp đồng, văn bản thỏa thuận gửi cho bên thứ ba liên quan
  đến Công ty để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và quyền lợi hợp pháp của Công ty
  theo chức năng của Phòng pháp chế.
  •  Đưa ra bản ý kiến pháp lý hoặc nhận định rủi ro đối với Hợp đồng và báo cáo đến
  CEO
  •  Đưa ra bản ý kiến pháp lý hoặc nhận định rủi ro đối với các văn bản trao đổi khác và
  gửi đến bộ phận liên quan bản ý kiến pháp lý hoặc nhận định rủi ro.
  •  Tư vấn và chủ động hoặc phối hợp với các bộ phận, nhân sự liên quan đưa ra giải pháp
  xử lý
  2. Xử lý toàn bộ các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty, nhằm
  đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty về kinh tế, định hướng và chiến
  lược phát triển, hình ảnh và thương hiệu, cũng như phù hợp quy định pháp luật
  3. Triển khai, cập nhật các quy định pháp luật liên quan cho các bộ phận chức năng, nhân
  sự trong Công ty để đảm bảo các bộ phận chức năng, nhân sự trong Công ty hiểu và vận
  dụng đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện công việc thuộc chức năng,
  nhiệm vụ và trách nhiệm được Công ty giao
  4. Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, điều tra hành vi gian lận hoặc móc ngoặc nhằm nhận
  diện và quản lý rủi ro liên quan đến tuân thủ pháp luật, gian lận hoặc móc ngoặc để
  không xảy ra và gây thiệt hại bởi các rủi ro ở mức trung bình cao trở lên theo chính sách
  quản lý rủi ro của công ty

Các điều kiện cần có

 • – Tốt nghiệp Đại học ngành Luật, Luật Thương Mại
  – Có chứng chỉ hành nghề Luật sư là một lợi thế
  – Có chứng nhận sở hữu công nghiệp hoặc khóa học tương đương
  – Vi tính văn phòng: thành thạo Microsoft Office, có bằng B vi tính hoặc tương đương
  – Anh văn giao tiếp và viết tốt và có khả năng sử dụng anh văn chuyên ngành luật
  – Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở quy mô công ty tương đương trong
  nghành FMCG.
 • – Có kinh nghiệm làm pháp lý dự án là một lợi thế Kỹ năng giao tiếp tốt
  – Kỹ năng giao tiếp tốt
  – Kỹ năng viết tốt
  – Kỹ năng đàm phán tốt
  – Kỹ năng quản lý thời gian
  – Tính chính trực cao