0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Compliance Specialist Transportation, Facility Service & Planning

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện chức năng đánh giá tuân thủ liên quan đến chính sách, quy trình, hệ thống của phòng Vận Tải, Dịch Vụ Cơ Sở Hạ Tầng và Kế Hoạch thuộc phạm vi toàn tập đoàn trên cơ sở độc lập và khách quan nhằm đảm bảo sự tuân thủ tại khối Logistics & Planning.

 • – Tham gia thiết lập mục tiêu hằng năm của bộ phận Compliance, đề xuất nguồn lực đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của bộ phận Compliance Logistics & Planning
 • – Kiểm soát tính tuân thủ tất cả các quy trình, quy định của khối logistics & planning tại NM Bình Dương & các nhà máy trực thuộc THP Group
 • – Kiểm soát tính tuân thủ hệ thống SAP của tất cả các bộ phận thuộc khối Logistics & Planning tại NM Bình Dương & các NM khác trực thuộc THP Group
 • – Theo dõi các dự án thuộc khối Logistics & Planning tại NM Bình Dương & các NM trực thuộc THP Group
 • – Thực hiện các báo cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ & các báo cáo theo yêu cầu từ cấp trên

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kinh tế, luật, Kế toán- Kiểm toán, QTKD
 • Có kiến thức quản lý chuỗi cung ứng/ quản lý kho vận hoặc kỹ năng kiễm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kinh nghiệm về hệ thống
 • Ít nhất có 02 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực công việc có liên quan, SAP, ERP
 • Nhận diện được rủi ro và rủi ro cao trong quy trình hoạt động của các bộ phận chức năng thuộc Khối Logistics
 • Đọc, hiểu và phân tích số liệu về hoạt động Kho và vận