0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện chuẩn bị bao bì- thùng giấy đựng sản phẩm tại vị trí máy được phân công

– Thực hiện ghi nhận  đầy đủ thông tin lên tem đóng gói & dán tem đầy đủ lên bao bì chứa thành phẩm, bán thành phẩm

– Thực hiện cân  & đóng gói thành phẩm và bán thành phẩm đảm bảo chính xác và đủ số lượng. Thực hiện cân và giao phế phẩm cho nhân viên kho

– Thực hiện phối hợp với bộ phận QC kiểm tra chất lượng NVL, BTP, thành phẩm

– Thực hiện nhận diện bất thường, treo thẻ vàng các mối nguy về an toàn và thiết bị

– Tuân thủ các qui trình, quy định, nội quy công ty, thực hiện qui định ATLĐ, 5S, ISO, HACCP … có liên quan đến phạm vi công việc

– Thực hiện nhận diện, quản lý và báo cáo các rủi ro trong tất cả hoạt động sản xuất theo chiến lược quản lý rủi ro của công ty tại PX Nhựa & Nắp Khoén


Các điều kiện cần có

  • Nam, Trình độ lớp 6 trở lên : Biết đọc, viết & tính toán