0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Corp QA Executive – Document Control/ Nhân Viên QA – Kiểm Soát Tài Liệu

Giá trị Tân Hiệp Phát mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Kiểm soát hệ thống các qui định của hệ thống quản trị doanh nghiệp THP do các Khối/ phòng ban/ bộ phận ban hành; đảm bảo tính toàn vẹn, sẵn sàng và bảo mật thông qua việc kiểm tra tài liệu trước khi ban hành, tổ chức rà soát định kỳ, thực hiện phân phối, thu hồi, lưu trữ và hủy bỏ tài liệu đúng qui định.


Các điều kiện cần có:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan phù hợp.
  • Ưu tiên có kiến thức về ISO-HACCP, 7 công cụ quản lý chất lượng/ 5S, luật định.
  • Anh văn: đọc hiểu, giao tiếp.
  • Kỹ năng tin học cơ bản (word, excel, powerpoint, visio).
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
  • Kỹ năng quản lý thời gian.