0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Corp. QA Iso Certification & Audit Specialist/ Chuyên Viên QA – Chứng Nhận Và Đánh Giá

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Xây dựng, thiết lập hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn mới:

  • Tổ chức đào tạo tiêu chuẩn mới đến các bên liên quan triển khai áp dụng.
  • Đánh giá GAP và lên kế hoạch đóng GAP hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới.
  • Tổ chức đánh giá nội bộ việc triển khai thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới nhằm xác định sự không phù hợp và theo dõi việc khắc phục các yêu cầu chưa đạt nhằm đảm bảo việc phát triển hệ thống và năng lực triển khai giám sát hệ thống của bộ phận đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn mới đúng.

Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan phù hợp với vị trí này.

Ít nhất có bằng lead auditor của ISO 9001 hoặc ISO 14001 hoặc ISO 22000 hoặc FSSC 22000.

Tin học văn phòng (thành thạo Word, Excel, Power Point, Visio,…)

Đọc, viết, nói tiếng Anh khá.

Ít nhất 3 năm làm việc trong cùng lĩnh vực.

Có các chứng chỉ liên quan đến hệ thống ISO là một lợi thế.