0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Data Demand Planning Specialist/ Chuyên viên dữ liệu dự báo nhu cầu sản lượng

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện việc lập kế hoạch: AOP, chỉ tiêu bán hàng, dự báo nhu cầu bán hàng hằng năm, xem xét hàng tháng, quý phù hợp với thực tế bằng cách phối hợp với các khối/ phòng liên quan trong công ty ngắn hạn (1 năm) phạm vi Dự báo nhu cầu.

Thực hiện cập nhật các chính sách tồn kho & dữ liệu MRP (nhu cầu bán hàng, master data,…) lên SAP hoặc khi có thay đổi SKU, BOM, Leadtime,… để tính toán chính xác nhu cầu nguyên vật liệu theo quy định trong khung quản trị MRP phạm vi Dự báo nhu cầu.

Thực hiện phân tích các số liệu, đối chiếu với mục tiêu của công ty tới thời điểm hiện tại, gửi các bộ phận Marketing, Trade Marketing yêu cầu phân tích tìm ra nguyên nhân và phát triển kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu thông qua các cuộc họp Gap meeting phạm vi Dự báo nhu cầu.

Thực hiện quy trình S&OP (Sale & Operation planning) để kế hoạch sản xuất kinh doanh được thiết lập và phê duyệt nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, lợi thế kinh doanh ưu đãi địa phương (nếu có), chi phí vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng trong kế hoạch kinh doanh ngắn hạn (1 năm) phạm vi Dự báo nhu cầu.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế
Có kiến thức về Dự báo nhu cầu bán hàng
Có kiến thức về chuỗi cung ứng
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở linh vực liên quan
Biết sử dụng SAP và Power BI là một lợi thế
Kỹ năng tin học: Excel, Power BI, Word và phân tích số liệu tốt
Kỹ năng tiếng Anh: đọc, viết tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng (ISO, HACCP)