0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Giảng Viên Kiêm Chuyên Viên Đào Tạo Ngoài Chuyên Môn/ Trainer Cum Training – Non Functional Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Đề xuất và lập kế hoạch thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo/ lập kế hoạch đào tạo/ lập kế hoạch ngân sách đào tạo/ lịch đào tạo năm nhằm đảm bảo đáp ứng:

Khung chương trình đào tạo tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu (được xác định/ điều chỉnh theo định hướng của D.CEO/ Head of COE hàng năm trên cơ sở hoạch định workforce planning của Công ty):

+ Đào tạo Năng lực/ kỹ năng lãnh đạo, Management Skill/ Soft Skill cho các cấp bậc vị trí (Giám đốc Khối/ Senior Manager/ Manager/ Deputy Manager/ Supervisor/ Nhân viên) tương ứng

+ Chính sách/ Quy trình/ Quy định chuyên môn

+ Dự án cấp Công ty và cấp Khối được duyệt (nếu có)

+ Phục vụ nhu cầu phát triển từ IDP và nhân viên tiềm năng <2/5 năm (Successor <2.5)

+ Phân bổ ngân sách từ D.CEO/ VPHR/ Finance/ MA.

Thực hiện tổ chức và theo dõi việc triển khai kế hoạch; báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của Công ty/ Cấp trên nhằm đáp ứng các chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo phạm vi công việc Trainer & Training Non Functional

Đề xuất các training module/ giáo trình đào tạo (mục đích chương trình, mục tiêu cần đạt được, ngày giờ đào tạo, đối tượng học, nội dung chính)/ hệ thống tài liệu/ ngân hàng đề thi nhằm đáp ứng mục tiêu/ đối tượng cần đào tạo/ huấn luyện theo Kế hoạch đào tạo năm được duyệt và theo phạm vi công việc Trainer & Training Non Functional.

Thực hiện đào tạo các khóa học ngoài chuyên môn theo kế hoạch đào tạo được duyệt và đề xuất/ quản lý danh sách giảng viên nội bộ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, huấn luyện nội bộ của công ty.


Các điều kiện cần có

Có kiến thức về quản lý nhân sự. Am hiểu và vận dụng tốt luật lao động.

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực

Kỹ năng dẫn giảng, Train the Trainers là lợi thế

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển năng lực

Vi tính văn phòng tốt (thành thạo Microsoft office: Excel, ppt, word…)

Tiếng Anh nghe, nói

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên làm việc trong ngành FMCG

Kỹ năng trình bày và điều phối hội họp

Kỹ năng tư vấn

Kỹ năng làm việc đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp

Hoạch định, tổ chức, làm việc nhóm, phân tích