0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Investment & Finance Specialist

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc:

  • Tìm kiếm, đánh giá các Dự án phù hợp

– Nhận và thực hiện tìm kiếm, phát triển Dự án mới theo kế hoạch được duyệt

– Xây dựng, thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ đầu tư

– Đánh giá Dự án tiềm năng theo các tiêu chí nêu tại Quy trình Quyết định đầu tư

  • Triển khai các hoạt động đầu tư khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc/GĐ/GĐ phụ trách khối/ Trưởng phòng phụ trách

– Tiếp nhận và cung cấp thông tin, báo cáo sơ bộ để cấp quản lý thực hiện đàm phan

– Xây dựng các kế hoạch chi tiết dòng tiền triển khai, hỗ trợ thu xếp khoản vay, nguồn vốn tự có để triển khai dự án

– Cập nhật danh mục các dự án đầu tư phụ trách, cập nhật tình hình đầu tư, kinh doanh và hiệu quả của Dự án sau đầu tư theo định kỳ

– Đề xuất phương án khai thác hiệu quả các tài sản trong danh mục quản lý

  • Tuân thủ quy định
  • Các nhiệm vụ khác

– Những nhiệm vụ có tính đột xuất

– Những nhiệm vụ theo lệnh điều động của cấp trên

– Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Ngoại thương (có bằng MBA, chứng chỉ CFA, CPA, ACCA là một lợi thế)

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, có kiến thức vững chắc về Tài chính, Đầu tư và thị trường Bất động sản

– Có tư duy duy nhạy bén, logic. Có khả năng thuyết phục và trình bày, tư duy hệ thống

– Tính chính trực cao, làm việc nhóm và độc lập tốt