0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[ Bình Dương] Line Staff

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện mục tiêu theo KHSX và kiểm soát quá trình nhằm đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn ban hành

– Thực hiện theo quy trình, quy định, hướng dẫn công việc tại vị trí được phân công đảm bảo tuân thủ quy định công ty

– Thực hiện tuân thủ qui trình, chính sách, hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, ATLĐ, 5S, TPM, qui trình, chính sách… và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo đạt mục tiêu


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp lớp 6/12 trở lên ( biết đọc, viết)

– Tính tình siêng năng, trung thực