0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Maintenance Online Preform & Crown Cap Technician

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện và tuân thủ việc bảo trì –sửa chữa khẩn cấp, online thiết bị tại phân xưởng nhựa ( chenhsong+Husky nắp+hypet preform+kết tinh+unique) + Crown cap nhằm đảm bảo máy móc thiết bị ổn định đáp ứng sản xuất  kịp thời, liên quan đến chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng.

– Thực hiện thu thập dữ liệu (đầy đủ, chính xác, kịp thời), phân tích xu hướng và đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra, để điều chỉnh kế hoạch hoặc đưa ra hành động cải tiến kịp thời nhằm đảm bảo  đạt mục tiêu của phòng Bảo trì bao bì.

– Thực hiện việc nhận diện bất thường, treo thẻ vàng các mối nguy về an toàn và thiết bị nhằm xử lý kịp thời các điểm bất thường, đảm bảo mức độ sẵn sàng của máy móc thiết bị và an toàn lao động.

– Thực hiện phối hợp với nhân viên vận hành thực hiện việc đánh giá chất lượng việc bảo trì –sửa chữa khẩn cấp, online máy móc thiết bị tại phân xưởng nhựa ( chenhsong+Husky nắp+hypet preform+kết tinh+unique) + Crown cap sau khi sửa chữa để lên kế hoạch sản xuất, yêu cầu vật tư thay thế.

– Thực hiện bàn giao thiết bị trước và sau khi bảo trì – sửa chữa khẩn cấp, online máy móc thiết bị tại phân xưởng nhựa ( chenhsong+Husky nắp+hypet preform+kết tinh+unique) + Crown cap để theo dõi được thiết bị sau khi lên máy ổn định đáp ứng sản xuất.

– Thực hiện nhận diện, quản lý và báo cáo các rủi ro trong tất cả hoạt động  sản xuất theo chiến lược quản lý rủi ro của Công ty.

– Thực hiện tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, ATLĐ, 5S, TPM, qui trình, chính sách … và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo đạt mục tiêu.


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành cơ /điện, điện tử trở lên

– Thành thạo về vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị.(Chenhsong/Husky/ Crysterlize/Unique)

– Biết phân tích hư hỏng máy móc thiết bị.

– Hiểu được các phụ tùng, vật tư, công cụ, dụng cụ cần thiết để sửa chữa và vận hành máy móc thiết bị.

– 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.