0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Maintenance Planning Beverage Executive/ Nhân Viên Lập Kế Hoạch Bảo Trì – NGK

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện việc lập kế hoạch bảo trì nội bộ, Lập kế hoạch PM, sửa chữa chi tiết cho tất cả các máy móc/ thiết bị nhà máy NGK đảm bảo kế hoạch bảo trì hoàn thành theo kế hoạch.

– Theo dõi việc đáp ứng vật tư, yêu cầu ra PR (yêu cầu mua hàng), làm việc với các phòng ban liên quan xúc tiến quá trình mua hàng, đảm bảo đáp ứng kịp thời phục vụ cho việc bảo trì/bảo dưỡng máy móc thiết bị.

– Lập yêu cầu mua hàng dịch vụ bảo trì, tạo MO reser vật tư MRO cho nhà máy nước giải khát Bình Dương để phòng Asset tổng hợp RUN MRP hàng tuần, tháng.

– Tổ chức khảo sát và đánh giá mức độ hư hỏng máy móc thiết bị theo yêu cầu và theo định kỳ để lập kế hoạch bảo trì/cải tiến và chuẩn bị nguồn lực cho việc bảo trì/cải tiến máy móc thiết bị.

– Tiếp nhận và kiểm tra các MO hoàn thành đảm bảo thông tin ghi nhận đầy đủ và chi tiết, thực hiện TECO các MO hoàn thành và lưu trữ đảm bảo tuân thủ theo đúng hướng dẫn công việc.

– Lập báo cáo tất toán bảo trì sau PM, phân tích các vật tư hoàn kho không sử dụng, kiểm tra đánh giá các điểm không phù hợp để tạo yêu cầu revice tasklist PM, phối hợp với P.QLTS để hoàn thành điều chỉnh tasklist trên hệ thống SAP

– Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động liên quan đến quá trình thực hiện bảo trì theo định kỳ (Báo cáo tháng, hàng quí ) theo quy định của Công ty và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên  trực tiếp.


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, chuyên ngành Cơ/Điện.

– Hiểu được các phụ tùng, vật tư, công cụ, dụng cụ bảo trì.

– Biết sử dụng phần mềm SAP liên quan đến bảo trì.

– Có khả năng tổ chức và thiết lập kế hoạch.

– Hiểu biết về bảo trì và các chỉ số đo lường bảo trì.

– Hiểu biết về TPM.

– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí lập kế hoạch bảo trì.