0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[ Bình Dương] MRO C2,C3 & Stationery WH Staff/ Công nhân kho MRO C2,C3 & VPP

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện giao dịch vật tư MRO & VPP với NCC và các phòng ban đảm bảo vật tư giao dịch tuân theo qui trình, thủ tục ban hành, đảm bảo nhập hàng từ NCC đúng với kế hoạch

– Thực hiện nhập và xuất trả hàng với NCC, xuất và nhận hoàn kho từ các phòng theo Reservation, cost center,…đảm bảo theo đúng qui trình, thủ tục được ban hành

– Thực hiện kiểm tra tồn kho đảm bảo số lượng, chủng loại, … thực tế đúng với hệ thống SAP

– Kiểm tra số lượng vật tư thực tế, so với phiếu xuất kho các vật tư đi kèm trước khi đóng cont/ xe đảm bảo đúng số lượng, chủng loại trước khi xuất cho khách hàng

– Tuân thủ 5S, ATLĐ, PCCC, ISO – HACCP và phòng ngừa những nguy cơ rủi ro xảy ra đảm bảo hoạt động của bộ phận luôn tuân thủ đúng yêu cầu luật định


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp THCS trở lên

– Trung thực, cận thẩn, giao tiếp và làm việc nhóm