0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Nhân viên kho – nhập vỏ/ Warehouse staff

Giá trị thp mang lại

Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo


Mục đích công việc

Thực hiện công việc theo kế hoạch hoạt động hàng tuần nhằm đảm bảo năng suất nhân công của tổ.

Đảm bảo kiểm soát hàng hóa giao, nhận, lưu trữ bảo quản: đúng quy trình

Thực hiện việc chất xếp lưu kho đúng quy định, quy trình, thủ tục đảm tuân thủ quy định chất xếp hàng hóa lưu trữ an toàn trong kho.

Ghi nhận chính xác hồ sơ xuất – nhập trong ca nhằm theo dõi số lượng nhập xuất hàng của từng xe trong ca

Thực hiện và kiểm tra việc xác nhận, cập nhật thông tin vào thẻ kho, sơ đồ lô, bảng theo dõi vị trí lô, bảng theo dõi nhập – xuất…. của quá trình giao và nhận để đảm bảo các thông tin được cập nhật đầy đủ chính xác theo đúng quy trình.

Thực hiện việc sắp xếp số lượng thành phẩm hỏng nhập trong ca & liên hệ xe nâng chuyển thành phẩm về kho NCR nhằm đảm bảo số lượng thành phẩm nhập trong ca được chuyển về đúng kho lữ trữ.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp THPT trở lên. Chữ rõ ràng, dễ đọc

Hoặc có kinh nghiệm về kho