0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân viên nhập liệu SAP/ Enduser SAP ( Thời Vụ 7 Tháng)

Giá trị thp mang lại

Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo


Mục đích công việc

  • Cập nhật số liệu lên hệ thống SAP kịp thời, chính xác
  • Thực hiện cập nhật và tổng hợp báo cáo số liệu năng lượng cung cấp cho sản suất đảm bảo các nguồn năng lượng tiêu thụ trong định mức được duyệt
  • Tuân thủ các qui trình, qui định, ATLĐ, 5S, hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP,… có liên quan đến hoạt động của bộ phận
  • Đề xuất ý tưởng cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Các điều kiện cần có

  • Trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chánh, kế toán, QTKD
  • Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP
  • Thành thạo vi tính văn phòng
  • Ưu tiên 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương