0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Binh Dương] RE SUGAR, FRUCTOSE WAREHOUSE STAFF

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Nhập xuất hàng dựa vào kế hoạch nhập hàng và kế hoạch sản xuất.
  • Kiểm soát chứng từ thực hiện giao dịch tuân theo qui trình, thủ tục, ban hành. Liên hệ.
  • Dán thẻ nhận dạng và di chuyển vật tư.
  • Kiểm soát tồn kho,đúng với việc giao dịch chứng từ…
  • Thực hiện việc triển khai và hướng dẫn các chương trình từ HRBP Logistic

Tuân thủ 5S, ATLĐ, PCCC, ISO –


Các điều kiện cần có

Học Vấn 12/12 trở lên.

Biết vi tính

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho